Jūs sveicina SIA „ABLEX” komanda

Kopš 2000.gada mūsu profesionāļi strādā juridisko pakalpojumu sniegšanas jomā. Šajā laikposmā esam ieguvuši vērtīgu pieredzi, ar kuru gatavi dalīties ar mūsu klientiem. Mēs orientējamies uz uzticīgu un ilgstošu sadarbību un mūsu darbība vienmēr ir vērsta klientu un viņu ģimenes locekļu aizsardzībai un aktīvu pavairošanai. Mēs runājam un strādājam krievu, angļu un latviešu valodās, nodrošinām kvalitatīvu un ātru ikdienas apkalpošanu. Vajadzības gadījumā mūsu darbalaiku nelimitē brīvdienas, svētku dienas vai diennakts laiks, tāpēc ar mums ir ērti sadarboties arī tām personām un kompānijām, kas atrodas tuvās vai tālās ārzemēs. Mūsu darbības pamatprincipi ir: ātrums, elastīgums un konfidencialitāte.

Šodien mēs varam palīdzēt Jums šādās lietās:
– uzņēmumu reģistrācija, pirkšana un pārdošana Latvijā un ārpus tās robežām (dažādās jurisdikcijās Eiropā un visās pasaules malās) un turpmākā juridiskā apkalpošana, vajadzības gadījumā – kompāniju reorganizācija un likvidācija, kā arī palīdzības sniegšana kontu atvēršanā dažādās Eiropas, Āfrikas un Āzijas bankās;
– prasmīga komerclīgumu, dažāda veida protokolu, pretenziju un vēstuļu sagatavošana, kā arī Jūsu partneru/kontrahentu piedāvāto dokumentu juridisks vērtējums;
– darījumi ar nekustamo īpašumu Latvijas Republikā (neatkarīga vērtējuma organizēšana, sadarbības ar bankām organizēšana un koordinācija, juridisks atbalsts);
– juridisku personu maksātnespēja Latvijas Republikā (juridisks atbalsts);
– licenču, atļauju un saskaņojumu saņemšana Latvijas Republikas teritorijā (juridisks atbalsts):
– uzņēmumu kompleksā juridiskā apkalpošana (pakalpojumu, būvniecības un ražošanas nozaru uzņēmumiem);
– kompleksā apkalpošana vai atsevišķi pasākumi darba aizsardzības jomā (darba aizsardzības speciālista pakalpojumu – nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana, darba vides risku novērtēšana utt.);
– pārstāvniecība tiesā un citās visdažādākās valsts institūcijās un privātās organizācijās.
Tāpat Jūs var ieinteresēt citi mūsu darbības virzienu Baltijas valstīs, tostarp:
– aktīvu uzticības pārvalde un investīciju projektu kontrole (Latvijā, Igaunijā, Lietuvā), aktīvu pārrobežu kustības organizēšana (ievērojot attiecīgo valstu likumdošanu nodokļu jomā un mūsu klientu interešu konfidencialitāti);
– uzturēšanās atļauju noformēšana (Latvijā, Igaunijā) pret nekustamā īpašuma iegādāšanos vai investīcijām vietējo uzņēmumu statūtu kapitālā, otrās pases saņemšana (otrās pilsonības saņemšanas programma pret investīcijām Sentkitsas un Nevisas salās).
Mūsu priekšrocības veido spēja dziļi izprast klienta vajadzības un rast neordinārus risinājumus nospraustiem uzdevumiem.