Lokālie juridiskie pakalpojumi

Mūsu uzņēmums darbojas saimniecisko, finanšu un administrarīvo tiesību jomā un mēs apkalpojam klientus, kuri strādā dažādās uzņēmējdarbības nozarēs.

Mēs piedāvājam saviem klientiem gan kvalificētu komplekso juridisko apkalpošanu (uzņēmuma/komersanta pastāvīgu juridisko atbalstu) uz ilgtermiņa līguma pamata, gan arī sniedzam vienreizējas juridiskās konsultācijas, sagatavojam atsevišķus dokumentus (līgumus, vēstules, pieteikumus, pretenzijas utt.), pārstāvam klienta intereses pārrunās un dažādās iestādēs, kā arī palīdzam piedzīt debitoru parādus. Nodrošinām dažādu darījumu ar nekustamo īpašumu pilnvērtīgu juridisko atsekošanu, saskaņošanu un noformēšanu attiecīgajās instancēs. Risinām juridiska rakstura jautājumus ar Valsts ienākumu dienestu un citām kontroles institūcijām, bet, klientam laicīgi vēršoties pie mums, palīdzam izvairīties no tādām problēmām.

Palīdzam savākt un noformēt nepieciešamās dokumentu paketes dažāda veida reģistrācijai, licenču, saskaņojumu un atļauju saņemšanai, iesniegsim/saņemsim Jūsu dokumentus attiecīgajās iestādēs un atsekosim to izskatīšanas gaitu visās instancēs (pie nepieciešamības, veicot attiecīgas korekcijas).

Ja Jūsu lieta diemžēl ir nonākusi līdz iztiesāšanas stadijai, mēs esam gatavi pareizi un savlaicīgi noformēt nepieciešamos dokumentus, sagatavot pretenzijas, prasības pieteikumus un prasījumus vai paskaidrojumus jebkurai tiesas instancei, kā arī pārstāvēt Jūs tiesas sēdē.

Sīkākas informācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar mums.