Otrā pase

Sentkitsas un Nevisas Federācijas ekonomiskā pilsonība

Vispirms jāmin, ka no juridiskā viedokļa dubultpilsonība un otrā pilsonība – tie divi dažādi jēdzieni! Dubultpilsonības jēdziens ir vairākvalstu pilsonības īpašs gadījums. Starptautiskajās tiesībās jēdziens „dubultpilsonība” nozīmē, ka personai vienlaikus ir divu vai vairāku valstu pilsonība (vai pavalstniecība, ja valsts galva ir monarhs, nevis prezidents). Piemēram, Krievijā nav aizliegta otra pilsonība un otra pase, taču divu un pat vairāku pilsonību ieguvējus Krievijas valsts institūcijas savā teritorijā neuzskata par „dubultpilsoņiem”.

Saņemot Sentkitsas un Nevisas Federācijas otro pilsonību un pasi, Jums nav jādzīvo un jāstrādā šajās salās, taču, ja vēlaties, tad variet to droši darīt. Tāpat Jums nav jāmaksā Sentkitsas un Nevisas Federācijā nodokļi par ārzemēs esošo īpašumu un ienākumiem, saņemtajiem no ārvalstu avotiem, algas nodoklis, kapitāla pieauguma nodoklis, greznuma vai mantojuma nodoklis, jo Federācija vispār nepretendē piedzīt no Jums kādus nodokļus savā labā.

Ekonomisko pilsoņu bērni manto tiesības uz Sentkitsas un Nevisas pilsonību un savu vecāku īpašumu jūras piekrastē. Britu Nāciju Sadraudzības dalībvalsts pilsonība sniedz bērniem iespēju saņemt Sadraudzības dalībvalstu pilsoņiem piešķiramos grantus un atvieglojumus studijām.

Federācijas pase ļauj bez vīzas šķērsot 126 valstu robežas, ieskaitot visas Šengenu vienošanās valstis, Lielbritāniju, Kanādu, Karību reģiona un Britu Nāciju Sadraudzības valstis, kā arī tādus populāros starptautiskos finanšu un banku centrus kā Honkonga, Panama, Monako, Luksemburga, Lihtenšteina, Gibraltāra un Maurīcija. Neraugoties uz to, ka ASV neietilpst šajā sarakstā, Federācijas pasu īpašniekiem, kā likums, tiek izsniegta 10 gadus derīga ASV ilgtermiņa vīza.

Sentkitsas un Nevisas Federācija atrodas Rietumindijas Aizvēja salās un tajā ietilpst Sentkitsas un Nevisas salas, kaut arī abām valstīm ir atsevišķa un atšķirīga korporatīvā un trasta likumdošana. Pilsonības saņemšanas programma investīciju veikšanas ceļā Sentkitsā un Nevisā tika ieviesta 1984. gadā un līdz šim brīdim to visā pasaulē uzskata par stabilu un visiecienītāko programmu pilsonības saņemšanai pret investīcijām.

Šī programma ir vērsta starptautiskās sabiedrības elitei un turīgiem cilvēkiem no visām pasaules malām, tā sniedz lielisku iespēju iegūt drošu un no nodokļiem brīvu otro pilsonību, kā arī iespēju dzīvot Karību salās un bez vīzām ceļot Šengenu zonā un daudzās Britu Nāciju Sadraudzības dalībvalstīs.

Sentkitsas un Nevisas pilsonība tiek piešķirta līdz mūža galam. Jūs variet atjaunot savu pasi, kad visas tās lapas ir aizpildītas ar vīzu spiedogiem vai kad ir beidzies tās derīguma termiņš. Nepilngadīgiem bērniem pase izsniedzama uz pieciem gadiem, pieaugušajiem – uz desmit gadiem. Jūs variet saglabāt savu otro pilsonību, jo Sentkitsas un Nevisas salu Federācijā tās pilsonības saņemšanai netiek izvirzīta prasība atteikties no citas valsts pilsonības. Piešķirot pilsonību, Federācijas valsts varas institūcijas neinformē par to pieteicēja sākotnējās pilsonības valsti un šīs ziņas netiek publicētas. Bērni un mazbērni, kuri piedzims, kad Jūs būsiet saņēmuši ekonomisko pilsonību, saņems pilsonību automātiski pēc dzimšanas.

Protams, otras pilsonības saņemšanu pret investīcijām Sentkitsas un Nevisas salās stigri regulē Sentkitsas un Nevisas 1984. gada Pilsonības likums. Visus pretendentus uz otro pilsonību Sentkitsas un Nevisas Federācijā pārbauda, vai personai nav bijusi kriminālsodāmība, tāpat arī tiek pieprasītas banku un advokātu rekomendācijas vēstules.

Pastāv divi veidi Sentkitsas un Nevisas Federācijas pilsonības saņemšanai.

  1. Pirmais veids – iemaksa Sentkitsas un Nevisas Federācijas Cukura rūpniecības diversifikācijas fondā (S.I.D.F., šī programma neparedz investīciju atgūšanu).

Cukura rūpniecības diversifikācijas fonds ir sabiedriskā labdarības organizācijas, kas tika izveidota atbalsta sniegšanai salu cukura rūpniecības strādniekiem. Finanšu palīdzība labdarības iemaksu veidā veicina šīs nozares attīstību. Investoram jāveic labdarības ziedojumus šādos apmēros:

  • 250 000 USD – otrās pilsonības vienīgajam pretendentam;
  • 300 000 USD – ģimenei ar apgādājamo skaitu līdz četriem cilvēkiem;
  • 350 000 USD – ģimenei ar apgādājamo skaitu līdz pieciem cilvēkiem;
  • 450 000 USD – ģimenei ar apgādājamo skaitu līdz septiņiem cilvēkiem;
  • 50 000 USD – par katru papildus apgādājamo, ja tādu ir vairāk par septiņiem, kā arī tad, ja investora apgādājamie ir vecāki par 18 gadiem.

Pirms investējamo līdzekļu pārskaitīšanas pieteicējam jāsamaksā par informācijas par viņa personību pārbaudi, pārskaitot naudas līdzekļus CIU kontā (tā saucamā due diligence fee, jeb netiešā nodeva). Apmaksa veicama ar licencēta aģenta starpniecību, kuru Citizenship by Investments Unit ir pilnvarojis nodarboties ar pieteikumu noformēšanu Sentkitsas un Nevisas Federācijas ekonomiskās pilsonības saņemšanai un ar to saistīto darbību veikšanai. Nodevas apmaksa notiek pēc tam, kad tiek saņemta Pilsonības pret investīcijām piešķiršanas aģentūras, vēstule ar pilsonības kandidāta apstiprināšanu. Nodeva tiek iemaksāta Sentkitsas un Nevisas Federācijas darījuma kontā (escrow account), un līdzekļi ienāk valsts kontā, kad investors ir saņēmis pilsonību un pasi.
Par datu pārbaudi (due diligence) valdības iekasē šādu maksu: 7500 USD par galveno pilsonības pretendentu un 4000 USD par katru tā apgādājamo, vecāku par 16 gadiem. Pārbaudi veic nevis valsts institūcijas, bet neatkarīga starptautiskā detektīvu aģentūra. Tieši tāpēc par datu pārbaudi jāmaksā papildus maksu.
Maksa par pieteikuma izskatīšanu un visas nodevas šajā gadījumā jau ir iekļautas iemaksas pamatsummā. Investīcija Cukura fondā veicama tikai pēc Sentkitsas un Nevisas Federācijas iepriekšējas piekrišanas sniegšanas. Investīcija Federācijas Cukura fondā faktiski ir dotācija un nav atmaksājama, saņemot Sentkitsas un Nevisas Federācijas pilsonību un otro pasi. Šāds investīciju veids ir piemērots tiem, kas pasi vēlas saņemt pēc iespējas ātrāk. Izvēloties šo variantu, Jūs samazināsiet savas kopējās izmaksas, taču paliksiet bez nekustamā īpašuma šajā paradīzes stūrītī un neatgūsiet līdzekļus, kurus patērējāt pilsonības saņemšanai.
2. Otrs veids – investīcijas nekustamā īpašumā, kuru Federācija atzinusi par atbilstošu pilsonības saņemšanai pret investīcijām (paredz investīciju atmaksāšanu pēc pieciem gadiem).
Federācijas valdība tūrismu vērtē kā pamatu valsts turpmākai ekonomiskai izaugsmei. Tūrisma attīstībai valsts veido lielisku infrastruktūru, nodrošina augsta līmeņa servisu un piedāvā programmu pilsonības saņemšanai pret investīcijām elitāros kūrortu nekustamos īpašumos. Ja Jūsu nodomos ir pavadīt vecumdienas šajā paradīzes stūrītī, tad, iespējams, nekustamā īpašuma iegādāšanās Sentkitsas un Nevisas salās būs pilnīgi pareiza izvēle. Investīcijas nekustamā īpašumā sniedz iespēju atgūt līdzekļus, ieguldītus otrās pases saņemšanā. Ir tā, ka gan Sentkitsas, gan Nevisas salā tiek būvēti elitāri kūrorti. Cukura fonda līdzekļu daļu valdība novirza kūrortu izveidei ar valsts dalību. Vienlaikus šī fonda līdzekļi izmantojami minēto salu reklamēšanai pasaules lielākajās lidostās kā respektablu atpūtas vietu golfa un ekoloģijas cienītājiem. Salās jau ir izbūvētas un būvējas tādu tīklu hoteļi, kā Four Seasons, Marriott, Hyatt, un tie arī piesaista tūristus caur saviem tīkliem.
Nekustamā īpašuma iegādāšanās sākuma posmā investoram ar apbūvētāju ir jānoslēdz līgumu par nekustamā īpašuma rezervēšanu, turklāt tā vērtībai jābūt 400 000 USD apmērā neatkarīgi no tā, kurā no salām atrodas investējamais nekustamais īpašums. Tiklīdz līgums tiks parakstīts un apbūvētājs saņems pirmo depozītu 10% apmērā no kopējās summas, vai atsevišķos projektos 10 000 USD apmērā, investors var iesniegt pieteikumu pilsonības saņemšanai. Investīcijām jābūt veiktām Sentkitsas un Nevisas Federācijas valdības atzītajā nekustamā īpašuma objektā. Zemes pirkšanai investīcijas netiek pieņemtas. Izņēmums šim noteikumam ir projekts Christophe Harbour, kurš atrodas Sentkitsas salas dienvidaustrumu daļā, minimālā zemes vērtība šajā projektā ir 700 000 USD.
Sentkitsas un Nevisas Federācijas pilsonība var būt piešķirta arī, veicot būtiskas investīcijas nekustamā īpašumā, kura vērtība pārsniedz 1 000 000 USD, taču šādiem pieteikumiem jāsaņem Federācijas Ministru kabineta atzinums.
Ja Jūs vēlaties apmeklēt salas, lai izvēlēties nekustamo īpašumu, lūdzam sazināties ar mums un vienoties par vizīti – mūsu profesionāļi labprāt demonstrēs Jums investīcijām atzīto nekustamos īpašumus Sentkitsas un Nevisas Federācijā. Izvēloties Federācijas pilsonības saņemšanai šo investīciju veidu, vajadzēs samaksāt papildus valsts nodevas:

  • 50 000 USD – par galveno pilsonības pretendentu;
  • 25 000 USD – par laulāto;
  • 25 000 USD – par katru bērnu līdz 18 gadu vecumam;
  • 50 000 USD – maksa par neprecētu un nestrādājošu bērnu vecumā no 18 līdz 25 gadiem, augstskolas studentu* un vecākiem, sasniegušiem 65 gadu vecumu.

*Ja bērns ir invalīds vai ir pilnīgi atkarīgs no vecākiem, viņa pieteikums var būt pieņemts ģimenes kopējā pieteikuma sastāvā neatkarīgi no bērna vecuma.
Par datu pārbaudi valdības iekasē šādu maksu: 7500 USD par galveno pilsonības pretendentu un 4000 USD par katru tā apgādājamo, vecāku par 16 gadiem. Tiklīdz investora kandidatūru un pieteikumu būs atzinusi Sentkitsas un Nevisas Federācijas Pilsonības pret investīcijām piešķiršanas aģentūra, naudas līdzekļu jāpārskaita valdības kontā, bet nekustamā īpašuma vērtības atlikušo summu – apbūvētāja darījuma kontā.
Nekustamā īpašuma objektus var iznomāt, turklāt vairums apbūvētāju piedāvā pārvaldīt nekustamā īpašuma objektu iznomāšanu. Ir projekti, kas garantē ienākumus 4% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības. Vienīgais ierobežojums ir tas, ka nekustamo īpašumu nedrīkst izlikt pārdošanai piecu gadu laikā kopš iegādāšanās brīža. Šīs prasības pārkāpšanas gadījumā draud Sentkitsas un Nevisas Federācijas pilsonības zaudēšana. 2012. gadā spēkā stājās Likuma par pilsonību pret investīcijām grozījumi. Pēc pieciem gadiem nekustamo īpašumu var pārdot un jaunais īpašnieks var iesniegt pieteikumu otrās pilsonības saņemšanai. Pirms šo grozījumu ieviešanas nekustamo īpašumu, kurš vienreiz jau piedalījās programmā, atkārtoti programmā izmantot nedrīkstēja.
2012. gadā Likumā par pilsonību ieviestie grozījumi pieļauj diviem vai vairākiem investoriem – viena nekustamā īpašuma līdzīpašniekiem iesniegt pieteikumus Federācijas pilsonības saņemšanai pie nosacījuma, ka katrs pieteicējs iemaksā nepieciešamos 400 000 USD. To sauc par nekustamā īpašuma daļēju valdījumu un daudzi apbūvētāji piedāvā šo lielisko investīciju variantu kā papildinājumu klasiskajam veidam. Viens objekts var piederēt vairākiem investoriem, katram no tiem tiek garantēts laiks dzīvošanai objektā. Praktiski daļējā valdījuma cenā ir iekļautas visas izmaksas sakarā ar īpašuma valdīšanu obligātās valdīšanas 5 gadu laikā, turklāt iespējams arī gūt ienākumus, izīrējot objektu.

Dokumentu pilsonības saņemšanai izskatīšanas termiņš
Dokumentu izskatīšanas un Federācijas valdības lēmuma par pilsonības piešķiršanu un pases izsniegšanu kopējs laiks ir 3–4 mēneši.
Pilsonība tiek piešķirta pēc Sentkitsas un Nevisas Federācijas valdības ieskatiem. Pieteikums tiek noraidīts, ja Pilsonības pret investīcijām piešķiršanas aģentūra detektīvu izmeklēšanas un juridiskās pārbaudes gaitā konstatē nepatiesu informāciju vai pieteicēja sodāmību.
Pieteicējam nav pienākums apmeklēt Sentkitsu un Nevisu intervijas nolūkos, taču vizīte ir vēlama, pērkot nekustamo īpašumu pilsonības saņemšanai. Retos gadījumos, saistītajos ar pieteicēja pagātni, pieteicēju VAR LŪGT ierasties intervijai ar valsts ierēdņiem.
Pase tiks izsniegta pēc tam, kad pieteikumu pilsonības saņemšanai akceptēs Federācijas Premjerministrs un pieteicējs saņems Naturalizācijas sertifikātu, kurš apliecina Sentkitsas un Nevisas Federācijas pilsonību.
Kopš 2012. gada janvāra Sentkitsas un Nevisas Federācija sāka izsniegt jaunā parauga biometriskās pases. Dokumentā iestrādātā mikroshēma (RFID chip) satur informāciju par tā īpašnieku – vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datumu un elektronisko fotogrāfiju. Citu valstu biometriskās pases satur vēl arī pirkstu nospiedumus un acs varavīksnes attēlu, taču Sentkitsas un Nevisas Federācijas pasēs glabājas tikai nepieciešamā pamatinformācija. Šī parauga pasu ieviešana nodrošina drošāku informācijas aizsardzību un padara par maziespējamu dokumenta viltošanu.
Kaut arī atsevišķos gadījumos pasi izsniedz uzreiz pēc pilsonības saņemšanas, tomēr, kā likums, tas notiek 1–2 nedēļas vēlāk. SIA „ABLEX” nogādās pasi ar kurjerpastu klienta uzrādītajā vietā.

 

Maksa par kompānijas „ABLEX” sniedzamām konsultācijām

Saskaņā ar Sentkitsas un Nevisas Federācijas likumdošanu pretendentu pieteikumus Federācijas pilsonības saņemšanai viņu vārdā drīkst iesniegt attiecīgi reģistrēta un licencēta valsts aģentūra. SIA „ABLEX” ir Sentkitsas un Nevisas Federācijas Ekonomiskās pilsonības programmas ietvaros CIU licencētās un autorizētās aģentūras tiešs sadarbības partneris. Pieteikuma iesniegšana un pilsonības saņemšana ir darbietilpīgs process, kas pieprasa arī juridiskās analīzes veikšanu. Mūsu profesionāliem konsultantiem ir ilgstoša pieredze Sentkitsas un Nevisas Federācijas pilsonības saņemšanas jomā un tie ir gatavi palīdzēt Jums pareizi noformēt attiecīgus dokumentus, palīdzēs arī novērtēt izredzes saņemt pilsonību un, nepieciešamības gadījumā, koriģēt iesniedzamos dokumentus.

Vēršoties pēc palīdzības Sentkitsas un Nevisas Federācijas pilsonības saņemšanai tieši pie SIA „ABLEX” profesionāliem konsultantiem, Jūsu izmaksas būt tik pat lielas, cik jūs samaksātu, vēršoties Sentkitsas un Nevisas Federācijas Ekonomiskās pilsonības programmas CIU licencētās un autorizētās aģentūras galvenajā birojā. Turklāt mēs piešķirsim Jums personīgu aģentu, kā rezultātā tiks nodrošināta operatīva informācijas apmaiņa un Jūsu pieteikuma pieņemšanas izredzes kļūs praktiski simtsprocentīgas.

Kompānijas „ABLEX” konsultatīvo pakalpojuma maksa ir 20 000 USD vienai personai un 25 000 USD ģimenei.

Maksu par profesionāliem pakalpojumiem varēs atgūt 50% apmērā, ja pieteicējam tiks atteikts pilsonības piešķiršanā, ar nosacījumu, ka visas investora-pieteicējas anketās sniegtās ziņas un cita informācija analīzes (due diligence) veikšanai ir bijusi patiesa. Maksa par profesionāliem pakalpojumiem netiks atmaksāta, ja investora-pieteicējas anketās sniegtās ziņas un cita informācija analīzes veikšanai, izrādās viltota, nepatiesa un maldinoša.

Valsts noteikto nodevu apmaksa, maksa par juridisko pārbaudi (due diligence) un maksa par pieteikums izskatīšanu veicama ar SIA „ABLEX” starpniecību. Ieguldījuma S.I.D.F. fondā pamatsummas iemaksa veicama tieši Sentkitsas un Nevisas Federācijas valdības kontā. Nekustamā īpašuma pirkuma maksa pārskaitāma tieši pārdevējam/apbūvētājam vai projekta darījuma kontā (escrow account).

Sazinieties ar mums un mēs sniegsim atbildes uz Jūsu jautājumiem, paskaidrosim pieteikuma iesniegšanas kārtību un iesniegsim dokumentu sarakstu, kas nepieciešami Sentkitsas un Nevisas Federācijas pilsonības un otrās pases