Rekvizīti

SIA „ABLEX”
Reģistrācijas numurs: 40103543110
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV40103543110
Juridiskā adrese: Ziedu iela 36, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112
Banka: SEB Banka, UNLALV22
Norēķinu konts EUR: LV82 UNLA 0050 0189 7403 0
Norēķinu konts USD: LV17 UNLA 0050 0189 7413 3