• English
  • Latviešu
  • Russian

Uzticamības pakalpojumi

Gadījumā, ja starp klientu un mums ir izveidojušās attiecīga līmeņa attiecības, klients atbilst mūsu prasībām un neietilpst mūsu noteiktajos ierobežojumos, mēs esam gatavi sniegt uzticamības pakalpojumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, tostarp:

Aktīvu trasta pārvaldība gan uzņēmumu un citu korporatīvo struktūru veidā, gan atsevišķu nekustamā īpašuma objektu vai nekustamo īpašumu objektu grupu veidā (tostarp dzīvojamo ēku pārvaldīšana).

Investoru interešu pārstāvība var būt gan vienreizēja vai epizodiska, piemēram, partneru tikšanās, sanāksmēs, pārrunu gaitā utt., vai ilgstoša un pastāvīga, piemēram, kopuzņēmumos dažādos korporatīvo struktūru līmeņos (piemēram, akcionāru sapulce, uzraudzības padome, valde).

Interešu pārstāvība var ietvert paraksta tiesīgo/parakstītāju pakalpojumus.

Ietver uzņēmuma uzņēmējdarbības adresi Rīgā un Rīgas reģionā (Latvija), pasta apstrādes pakalpojumus (pasta korespondences skenēšana un pārsūtīšana uz klienta norādīto e-pasta adresi vai (ja faila lielums neļauj) saglabāšanu mākoņpakalpojumā un saišu nosūtīšanu uz mākoņpakalpojumā saglabātajiem failiem).
E-pasta saziņā tiek izmantota šifrēšanas programma Gpg4win (GNU Privacy Guard for Windows)  (https://ru.wikipedia.org/wiki/GnuPG). Par papildu samaksu ir iespējams pārsūtīt pastu fiziskā formā saprātīgā apjomā (standarta pasta sūtījums / kurjerpasts). Ilgtermiņa pasta korespondences uzglabāšana fiziskā formā nav paredzēta.

t.n. uzņēmuma dibināšanas dokumentu un arhīva glabāšana un uzturēšana, valdes / dalībnieku protokolu un lēmumu arhīva, kā arī citu Jūsu uzņēmējdarbībai svarīgu dokumentu glabāšana.

Jūs varat vērsties pie mums, meklējot jebkura līmeņa personālu – sākot no nekvalificēta darba līdz augstākā līmeņa vadībai. Mēs meklēsim darbinieku ilgtermiņa sadarbībai vai ārštata darbinieku

īstermiņa, vienreizēja uzdevuma izpildei, cita starpā veiksim iepriekšējas intervijas.

Kontakts